Public Health System Strengthening

Flyers

Improve Women's Access to Maternal Health Services and Schemes
पोहोच... आदिवासी महिलांची माता आरोग्य सेवा आणि योजनांपर्यंत
माता आरोग्य सेवा व योजना सुधार योजना- यवतमाळ ब्रोशर
माता आरोग्य सेवा व
योजना सुधार प्रक्रिया
मदत कक्ष -
रुग्ण आणि आरोग्य यंत्रणेला जोडणारा संपर्क सेतू
निधी मागणी व वितरण व्यवस्था योजनेच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती – सोशल ऑडिट
मदत कक्ष -
रुग्ण आणि आरोग्य यंत्रणेला जोडणारा संपर्क सेतू
Social Audit _ Participatory Planning Process for RKS funds _SAPP Report
Demand and Supply System of AAY Fund

न व्हावा रिता अमृत आहाराचा कुंभ! कुपोषण मुक्तीच्या कामात नको पडायला खंड!! – गडचिरोली जिल्हा - सोशल ऑडिट
निधी मागणी-वितरण व्यवस्थेचा अभ्यास-अंमलबजावणीच्या देखरेखीसाठी सोशल ऑडिट – रायगड जिल्हा
काय आहे निधी मागणी-वितरण व्यवस्था ? कशी राबवली जाते ही योजना- ठाणे जिल्हा-सोशल ऑडिट
Escalating CBA processes through Multi-Sectoral Social Audits (MSA)
आरोग्य केंद्रांचे आरोग्यवर्धिनीमध्ये झालेले रूपांतर आणि सद्यस्थिती- सर्वेक्षण अहवाल
‘आरोग्य केंद्रां’कडून 'आरोग्य-वर्धिनी’ केंद्रांकडे लोकाधारित देखरेखीची वाटचाल…
Research Brief on the impact of the CBM _ Planning Process in Maharashtra
सार्वजनिक यंत्रणा उत्तरदायी करण्यासाठी उचललेले एक ठोस पाऊल- सोशल ऑडिट
सार्वजनिकसेवांची सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया-लोकदेखरेखीतून शासकीययंत्रणा उत्तरदायी-
अंबेजोगाई तालुक्यातील यंत्रणा उत्तरदायी करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण प्रक्रिया - सोशल ऑडिट
Social Audit of Public Services-to Make Public Systems Accountable

SATHI

Contact Info

SATHI (Support for Advocacy and Training to Health Initiatives)

Address: Plot No.140, Flat No. 3 & 4, Aman E Terrace, Dahanukar Colony, Kothrud, Pune, 411038, Maharashtra, India.

Phone: +91 20 25473565 / 25472325 / 09422328578 / 09168917788Connect Us

Related Info

Anusandhan Trust

Address: A-103 & B-103, First Floor, Moniz Tower, Yeshwant Nagar Road, Vakola, Santacruz (E), Mumbai 400 055, Maharashtra, India.

Phone: +91 22 26661176 / 26673571 

 

CEHAT (Centre for Enquiry Into Health and Allied Themes  

Website: www.cehat.org

© Copyright 2023 SATHI All Rights Reserved

Website Designed & Developed By Kalpak Solutions